BESTELADRES

In de traditie van Iona

Keltisch-christelijke spiritualiteit voor vandaag

Afgelopen winter is gewerkt aan een Nederlandse bundel over de waarde van de Keltisch-christelijke traditie zoals wij die op Iona hebben leren kennen. Al vele jaren vormt deze bloeiende gemeenschap op het oeroude eilandje Iona aan de westkust van Schotland voor velen een plek van bezinning en bezieling. Mensen die verlangen naar een wijze van geloven en leven die heilzaam en verbindend is, vinden daar richting voor hun levensweg.

In deze bundel is er aandacht voor de ervaringen van mensen van vlees en bloed, met hun verlangen naar verbondenheid en transcendentie op hun levensweg in de moderne wereld.

In drie hoofddelen wordt een schets gegeven van de eigenheid van de Keltisch-christelijke traditie, het karakter van de huidige Iona Community als gemeenschap, en tenslotte wordt een aantal sporen aangegeven waarin deze traditie doorwerkt met perspectieven voor kerk en wereld van vandaag.

De bijdragen in deze bundel zijn van de hand van Anton Wessels, Gert van Klinken, Peter Millar, Gerke van Hiele, Andries Govaart, Jan Maasen, Roel Bosch, Gideon van Dam, Egbert van der Stouw, Jan Joost Kessler, Marien Grashoff. Ieder hoofdstuk eindigt met een stepping stone ter nadere overweging en in het bijzonder voor de koppeling naar de praktijk van alledag.

Het boek zal worden gepresenteerd op het Iona weekend in Schoorl van 20-22 mei en vervolgens ten doop worden ’s middags in Hydepark in Doorn op 24 mei in het kader van en studiedag over Keltische spiritualiteit. Leverbaar via iedere boekhandel in Nederland.

Het is een informatieve bundel geworden met veel achtergrond-informatie en een schat aan literatuurverwijzingen voor wie nog meer wil weten. We danken de redacteurs voor hun initiatief en de schrijvers voor hun vakmanschap en betrokkenheid.

Gerke van Hiele (eindredactie)
Teun Kruijswijk Jansen
Jan Joost Kessler

Een overzicht van de artikelen

I. Uit de bron geput

1. De eigenheid van de Keltische traditie (Anton Wessels)
2. Zoekend geloven (Gert van Klinken)
3. De abdij van Iona en de Iona Community (Peter Millar)
4. Keltisch-christelijke spiritualiteit (Gerke van Hiele)

II. Het ritme van samen leven

5. De adem van de week (Andries Govaart)
6. Zingende engelen in opleiding (Roel Bosch)
7. De vijfvoudige regel (Jan Maasen)
8. De soul friend (Gideon van Dam)

III. De aarde bewaren

9. De aarde bewaren (Egbert van der Stouw)
10. De pelgrimsweg (Marien Grashoff)
11. Verbondenheid met de natuur (Jan Joost Kessler)
12. Nieuwe wegen voor geloofsbeleving in de stad (Jan Maasen)

Al vele jaren vormt de bloeiende gemeenschap op het eilandje Iona aan de westkust van Schotland een plek van bezinning en bezieling. Verschillende mensen uit Nederland hebben zich ook door deze gemeenschap laten raken en inspireren. Als vrucht van de ontmoetingen met deze gemeenschap verscheen in 2003 een liedbundel met vertalingen van liederen en gebeden uit Iona en Glasgow. Door de dragende, inspirerende en confronterende teksten en muziek konden mensen in Nederland al enigszins proeven van de verbondenheid en transcendentie, de rijkdom en de perspectieven die geboden worden op de levens- en geloofsweg in de moderne wereld. Maar wat is de achtergrond van dit alles? Waar liggen de wortels van deze gemeenschap en het werk dat wordt verricht? Is het een modern bedevaartsoord of een ‘Taizé in Schotland’? Brengt deze traditie enkel een mooi lied voort dat een plekje krijgt in een Nederlandse liedbundel zoals het onlangs verschenen Tussentijds of biedt zij perspectieven waardoor zij doorwerkt in kerk en wereld van vandaag?

In mei verscheen de bundel Aanwezig onderweg onder redactie van de doopsgezinde predikant en mede-oprichter van de Ionagroep Nederland, Gerke van Hiele. Dit handzame boek geeft heldere antwoorden op bovengenoemde vragen. Maar het boek is meer dan dat. Het is een uitnodiging en een uitdaging om te lezen.

Uitnodiging

De ondertitel van Aanwezig onderweg luidt Keltisch-christelijke spiritualiteit voor vandaag. Wie over die spiritualiteit in kort bestek meer wil weten kan bij dit boek goed terecht. We worden uitgenodigd om mee te gaan terug in de tijd naar de Kelten van voor het Romeinse rijk met hun goden en druďden, heilige plaatsen en heilige tijden, hun cultuur en hun zoekend geloof en ongebroken spiritualiteit door de eeuwen heen. Je gaat je voorstellen hoe het was om met Columba in een boot te stappen en een peregrinatio te beginnen, of om met George MacLeod, de stichter van de huidige gemeenschap, de abdij te herbouwen. Je wordt verplaatst naar de Abbey en de kerk om de sfeer en de werkzaamheden van de Iona-community in je op te nemen. En je maakt kennis met bepaalde specifieke accenten die de Keltisch-christelijke spiritualiteit legde en nog legt, waardoor zij onder meer kan doorwerken in de liturgie, tijd- en geldbesteding, inzet voor vrede, het pastoraat, gemeente- en gemeenschapsopbouw.

Uitdaging

Als je met dit boek de ontmoeting aangaat met de Keltisch-christelijke spiritualiteit word je uitgedaagd om bij jezelf na te gaan hoe jij leeft, hoe jij gelooft en staat in de wereld van vandaag. Elk hoofdstuk heeft één of meer zinnen die toch weer een andere kijk op onze wereld laten zien dan we in West-Europa vaak gewend zijn. Telkens wordt een hoofdstuk afgesloten met een stepping stone. Dit zijn vragen om verder te komen, stapstenen om de weg te vervolgen. Het zijn vragen ter nadere overweging en in het bijzonder voor de koppeling naar de huidige tijd. Het is de hoop van de schrijvers dat deze stepping stones waardevol zullen zijn voor de verdere bezinning en bezieling. Ik moet zeggen dat dat aardig gelukt is met vragen als: ‘Je zou kunnen zeggen dat de Keltisch-christelijke spiritualiteit een spiritualiteit is van verlangen: verlangen naar wording, groei, verandering, verdieping en voltooiing. Herken je dit verlangen? Hoe ga je om met de spanning tussen verlangen en ervaring?’ en ‘Peregrinatio was een vorm van de wereld in trekken op zoek naar uitdagingen en nieuwe horizonten om levenservaring op te doen en geestelijk te groeien. Dat is essentieel anders dan een goed geplande pelgrimstocht. Hoe zie jij dit? Wat waren de onzekerheden die je in je leven bent tegengekomen, waardoor je bent gegroeid? En durf je in je leven wat meer onzekerheden toe te laten?’

Wie, individueel of samen, op zoek is naar een bron van vernieuwing en verdieping raad ik van harte aan om de uitnodiging en uitdaging van Aanwezig onderweg aan te nemen.

René Silvis
(predikant in Appelscha en betrokken bij de Ionagroep Nederland)