BESTELADRES

Ionaliederen in

Op 25 mei kwam het uit: het boek waar velen in Nederland al jaren op wachtten. In het 'nieuwe Liedboek', zoals het meestal genoemd wordt, verscheen een rijke variatie aan liederen en teksten. Zowel muzikaal als in taal is de diversiteit veel groter dan in een vorig boek, dat uit 1973. Al snel werd duidelijk dat ook de traditie van Iona rijk vertegenwoordigd was.

Inmiddels is de eerste proeftijd voorbij, en kunnen we de stand opmaken. René Silvis en Roel Bosch zetten het op een rijtje!

Wat staat er in? Een aantal liederen, vaak wel licht of zwaar aangepast, uit de bundels Iona I en II, oftewel 'Liederen en gebeden' en 'Opstaan!', hieronder:

Daarbij ook veel liederen die bijvoorbeeld ook veel gezongen worden in Iona, omdat ze in het Schotse Liedboek ook staan:

Naast deze serie kunnen we verder kijken. De Iona Comunity draagt er aan bij dat we liederen van geloofsgenoten uit de rest van de wereld ontdekken.

Niet voor niets kreeg Opstaan! de ondertitel mee 'Liederen uit Iona, Glasgow & de rest van de wereld'. Hierbij horen bijvoorbeeld:

Keltische zegenbeden hebben een bredere aandacht gekregen.
Teksten op pagina 1317, 1335, 1337, 1415 (Pickard) 1477, 1516, 1525.

In de Nederlandse context ontstonden liederen als
819 Vrede voor dit huis
820 Als op het einde van de weg,
die je dan ook Iona-liederen zou kunnen noemen.

Is het Liedboek nu een Ionaboek? Nee, dat willen we niet zeggen. De keus is beperkt, er ontbreken twee belangrijke lijnen.

De eerste: die van de herkomst. Liederen van Afrikaanse, Aziatische, Latijns-Amerikaanse herkomst vinden we weinig. De bundel Hoop van alle volken was hierin veelkleurig en veelbelovend.

Geloven en zingen met de rest van de wereld betekent dat we ook geďnspireerd kunnen raken door (mee) te zingen met de onbekende taal van onze zusters en broeders. Het Liedboek had daarom veel sterker meertalig mogen zijn.

De tweede: die van de thema's die voor Iona zo belangrijk zijn. Vanuit de spiritualiteit van Iona had er wel meer navolging, inzet voor vrede en gerechtigheid, 'enemy of apathy' en verwarring, begeestering, scherpte of ophef in gekund.

Liederen als
'Wil je opstaan en mij volgen', Iona I 40,
'O, waar wil je heengaan?', Iona I 21, en
'Duurt de oorlog voort', Opstaan! 5, geven daar stem aan. Maar ook een lied als Opstaan! 15 met de zin
'Kom ons verwarren' of het lied
'Once in Judah's least known city' (Love from below) op de bekende melodie Irby, laten een ander geluid horen.

Once in Judah's least known city
stood a boarding house with backdoor shed,
where an almost single-parent mother
tried to find her new-born son a bed.
Mary's mum and dad went wild
when they heard their daughter had a child.

We blijven de bundels Iona I en Opstaan, Iona II, nodig hebben! En zien uit naar weer nieuwe vertalingen.