BESTELADRES

I will not sing alone

Songs for the seasons of love

John L. Bell

  CD T12

In 2004 heeft de Wild Goose Resourse Group een boekje en CD uitgebracht onder bovenstaande titel. 17 liederen voor verschillende gelegenheden, met zeer diverse melodieŽn, klassieke (pseudo Bernardus van Clairvaux, Julian of Norwich, W.H. Auden) en nieuwe teksten, uiterst eenvoudig tot nogal veeleisend, van solo tot samenzang, roepen de vraag op: wat doen deze liederen bij elkaar? Laten we eens naar een paar liederen kijken en luisteren.

'Thre treasure' is een Schots volksliedje, waarin de verborgen schat in de grond (Math.13,44) wordt bezongen: Jezus brengt niets vreemds van buiten naar binnen maar delft op wat er al is. Je hebt de neiging mee te gaan klappen en dansen.

'Were I the perfect child' is opnieuw een Schots volkswijsje waarin we zingen (het nodigt uit tot meezingen) over onze onvolmaaktheid, onze verlossing in Jezus en onze belofte ons te wijden aan Christus. Het schema ellende, verlossing en dankbaarheid is hier wel erg obligaat aanwezig, maar misschien vraagt een eenvoudig wijsje ook om eenvoudige woorden. Overigens krijgt deze melodie evenals enkele andere wijsjes frisse en moderne begeleiding mee.

'He is the Way' is een tekst van Auden door Bell op muziek gezet en door twee solisten en een koor gezongen. De orgelbegeleiding is aanvankelijk sober en meditatief en eindigt vol vreugde.

Wanneer je de liederen achter elkaar hoort valt op, dat met zorg is gezocht naar een sterke en soms verrassende combinatie van tekst en melodie, van uitvoering en begeleiding. Daarmee krijg je een staalkaart in handen voor liederen in en buiten de liturgie en heb je het genoegen te luisteren naar een zeer afwisselende CD.

Andries Govaart