BESTELADRES

De kleur van God

Drie jaar teksten en tekeningen
bij het lees-rooster

Roel Bosch

Roel Bosch, eindredacteur van De Eerste Dag, schreef voor drie opeenvolgende jaren teksten die aansluiten bij het Gemeenschappelijk Leesrooster, het bijbelrooster dat in veel kerken gevolgd wordt. In korte zinnen drukt hij uit wat hem treft. De teksten zijn geschikt voor persoonlijke meditatie en voor gebed. Ook kunnen ze inspireren bij het voorbereiden van een preek of overdenking, of daar het slot van vormen. Na drie jaar herhaalt de cyclus van A-, B- en C- jaar zich weer. Daarom zijn deze teksten ook verder van waarde. Ze zijn zo ingedeeld, dat ze ook voor jaren met een adere rangschikking van de zondagen voor en na Pasen bruikbaar zijn.

Een aantal illustraties van Annemarie van Ulden, die iets weergeven van de werking van de tekst, completeren de uitgave.

Een voorbeeld van zon tekst, geschreven bij Allerheiligen:
 

  Open je ogen, kijk om je heen

Jesaja 60, 4

Hier sluiten we de ogen,
hier is niets meer te zien.
De overgang van tijd naar tijdloos zijn
kan ik niet volgen.
Of is er toch een reden om voorzichtig
te kijken door de spleetjes van je ogen,
te zoeken en te zien
wat niemand ooit verwacht?
Of is er toch een reden
om wat onaanzienlijk lijkt, of klein,
betreurenswaardig, slachtoffer
of uitgestoten mens
te zien als heilig, opgetild, verheven,
tot zalig in Gods oog?