BESTELADRES

Fencing In Godís People

3000 years of wall building in Israel and Palestine

Wild Goose Resource Group

In een tijd waarin in de kerken wordt gepreekt uit Nehemia, waar de kinderdienstprojecten van zowel Bonnefooi als ook Kind op Zondag in de kerk een muur hierbij bouwen, kunnen de kerken er ook niet omheen dat er in IsraŽl een muur wordt opgetrokken die een scheiding maakt tussen de IsraŽliís en de Palestijnen. Deze laatsten wonen hierdoor in geÔsoleerde, economische eilanden, wat eens te meer de noodzaak aangeeft om tot een duurzame vrede te komen.

In Ďthe Holy Cityí in Glasgow, de liturgische werkplaats van de Iona Resource Group, heeft men gemeend aandacht aan deze situatie te moeten besteden, mede vanwege de rol van Groot-BrittanniŽ vanaf de kruistochten tot en met het ontstaan van de staat IsraŽl. Een overweging die zeker ook kan worden doorgetrokken naar de onopgeefbare verbondenheid die de PKN heeft uitgesproken met IsraŽl.

Dit heeft geresulteerd in het liturgie werkboekje ďFencing in Godís People, 3000 years of wall buildingĒ. Midden in de kerk wordt een muur gebouwd en geeft met de woorden van Jesaja en Psalmen* weer in een indrukwekkende dienst met veel stof tot nabespreking. Geschikt om op zondag te worden gebruikt bij de lezingen uit Nehemia of als kritische viering van IsraŽlzondag (5 oktober)

*gebruikte schriftgedeelten in de Engelse uitgave: Deut 26: 5vv en Psalm 50.

N.B. Als Psalm kan zeker ook gelezen worden uit Psalmen van vandaag van Siebren van der Zee!

De Engelse liturgie is doortrokken van de historische rol van de Engelsen, hetgeen in Nederland weinigen zal aan spreken en ook niet vervangbaar is door een Nederlands aandeel, behalve dan wellicht van de 2e WO en de dood van 6 miljoen joden en de Nederlandse stem bij de VN bij het besluit Palestina in een verdeelde staat over te dragen aan Palestijnen en joden.

De dienst eindigt met een gezongen hymne: ĎGod of peace and justice, rain down upon us your peaceí. In Nederland te vervangen door Gezang 368 uit het Liedboek: Als God ons huis zijn gunst onthoudt,Ö

Zodra zich een in Nederland gebruikte Orde van Dienst laat presenteren, zal deze, mogelijk als PDF of Wordtekst via de website www.kerkboek worden aangeboden.