BESTELADRES

Regel-maat

Artikelen bij de regel van de Iona Community

Kathy Galloway

Kathy Galloway, tot voor kort Leader van de Iona Community, biedt in deze bundel een aantal reflecties over de achtergrond en bedoeling van de vijf regels van de Community.

De Iona regel levert het 'cement' tussen de leden van de Community, maar is ook voor buitenstaanders van belang omdat ze een manier van christelijk leven aanbiedt die bevrijdend en verbindend kan werken.

De artikelen die in 2007 en 2008 in de 'Coracle' (het contactblad van de Community) verschenen zijn hier in het nederlands vertaald, om het denken en spreken over 'Iona' in Nederland te verdiepen en te verrijken. Marleen B. Berg verzorgde de illustraties.

Kathy Galloway was van 2002 tot 2009 leider van de Iona Community. Ze is praktisch theoloog en aktievoerder. Ze publiceerde verschillende boeken over theologie, liturgie en poŽzie.