BESTELADRES

Gezegend de ruimte tussen jou en mij

Keltische inspiratie

John O'Donohue

Hoe komt het dat dit boek me pakt en over­ tuigt? Inmiddels begin ik met (on)gepaste scepsis aan ieder boek waar in titel of ondertitel 'Keltisch' voorkomt.

lk ontmoet in dit boek een echte mens: John O'Donohue, Ierse dichter, schrijver, filosoof en priester. Een mens die natuur en maatschappij en mensen en beesten met vriendelijke ogen beziet en ontmoet. In al deze ontmoetingen ervaart hij zegen en kan deze ervaring ook tot uitdrukking brengen. Het wordt nooit soft, romantisch of kwezelig, de woorden zjn stevig, aards en oprecht. Hij vertelt over zijn vader die, als hij het land op ging of naar de stad, nog even terugkwam en in de keuken de geestkracht van zijn dierbaren opsnoof en die meenam voor onderweg. Hij spreekt over de liturgie van de dageraad en dat is niet de liturgie die wij vormgeven of vieren, maar de liturgie van de kosmos, waarover het eerste deel van psalm 19 zingt.

In zeven hoofdstukken reikt de schrijver ons zegeningen aan waanvan je zelfs, in vertaling (hulde!) merkt dat ze uitgesproken zjn bij concrete mensen/gebeurtenissen: een nieuw huis, op de drempel van het vrouw zijn, voor de ouders van een overleden kind, voor een verslaafde...

Het laatste hoofdstuk heet 'De herwonnen kunst van het zegenen'. Een leerzame beschouwing over diverse aspecten van het zegenen.

Andries Govaart

'Eredienstvaardig', tijdschrift voor liturgie en kerkmuziek
John O'Donohue, Gezegend de ruimte
tussen jou en mij, Ten Have, € 21,90