BESTELADRES

Het Boek van VERGEVING

Desmond & Mpho Tutu

"Toch heb ik nooit getwijfeld aan de kracht van verzoening"

Desmond Tutu was voorzitter van de Waarheids– en Verzoeningscommissie die in 1995 werd ingesteld na de val van het apartheidsregime in Zuid-Afrika. Deze commissie heeft een essentiële rol gespeeld bij de overgang naar de vorming van een democratische rechtsstaat. Daders kregen amnestie in ruil voor het vertellen van de gehele waarheid over hun misdaden. Slachtoffers kregen de gelegenheid hun verhaal te doen en werden zodoende in hun waardigheid hersteld.

Langzaam maar zeker en met vallen en opstaan is Tutu uitgegroeid tot een expert op het gebied van vergevings- en verzoeningsprocessen. Vanuit al zijn ervaringen, zowel als voorzitter van de commissie, als ook in zijn rijke persoonlijke leven, ziet en ervaart hij ‘vergeving’ als de enige weg om uit de starre cirkel van pijn en vergelding te komen.

In Het boek van vergeving, dat Tutu samen met zijn dochter Mpho zeer recent uitbracht, deelt hij zijn wijsheid en ervaringen. Vader en dochter onderscheiden in het vergevingsproces een viervoudig pad: je verhaal vertellen, je pijn benoemen, vergeving schenken en je relatie vernieuwen of loslaten. Het is bijzonder hoe beiden rondom zo’n fundamenteel christelijk thema, een heel universeel en voor ieder toegankelijk boek weten te schrijven. Daarnaast is het boek persoonlijk en concreet. Het gaat over grote en kleine pijnlijke relationele ervaringen die ieder in zijn of haar leven opdoet en hoe je daarmee verdergaat, hoe je tot heling en transformatie kan komen. Op inspirerende wijze wordt hierbij aangetoond hoezeer wij met elkaar verbonden zijn en hoe kleine stappen grote gevolgen kunnen hebben, zowel in ons eigen leven als op wereldniveau.

Desmond Tutu is emeritus aartsbisschop van de Anglicaanse Kerk in Kaapstad. In 1984 kreeg hij voor zijn inspanningen in de strijd tegen de apartheid de Nobelprijs voor de Vrede. Samen met Nelson Mandela en diens echtgenote Graça Machel is hij de oprichter van The Elders, een groep van hoog aangeschreven wereldleiders die zich, dikwijls achter de schermen, inspant voor vrede en mensenrechten www.theelders.org. Daarnaast is Tutu goed bevriend met de Dalai Lama met wie hij regelmatig, soms zelfs in het openbaar, van gedachten wisselt.Mpho Tutu is in haar vaders voetsporen getreden en werd in 2004 tot anglicaans priester gewijd. Zij heeft het Tutu Institute for Prayer and Pilgrimage opgericht, waarvan zij de dagelijkse leiding heeft. Daarnaast is zij voorzitter van het bestuur van de Global AIDS Alliance.

Dinette Kooiman en Mineke Kroes