BESTELADRES

Gebed als mdedicijn ?!

Eeen verrassende kijk op voorbede

Bert Bakker

In 'Gebed als medicijn?!' gaat het over de vraag wat wij doen wanneer we bidden om (iemands) genezing. Dat is een lastige vraag en op zoek naar een antwoord zijn veel mensen in de knoop gekomen. Met als gevolg dat ze met niet al te veel overtuiging bidden. Maar ook dat ze positieve ervaringen met gebed niet snel zullen delen. Wie weet doe je er een ander pijn mee . . .

In dit boek laat Bert Bakker zien dat veel van onze ervaringen met gebed wel degelijk echt zijn. Maar ook dat de manier waarop we onze ervaringen in gedachten gieten vaak niet deugt. We leggen ons in een knoop en voelen ons verlegen. Gebed als medicijn?! probeert deze knoop te ontwarren. Daarmee is het een spannend en hoopvol boek geworden, dat het gesprek over moeilijke en hoopvolle ervaringen met voorbede wil ondersteunen; of weer mogelijk wil maken.

Bert Bakker gaat lastige vragen van collega's en antwoorden van wetenschappers niet uit de weg. Hij hoopt een bijdrage te leveren waardoor mensen met meer verwachting en met grotere onbevangenheid voor anderen zullen bidden. En vrijmoediger zullen spreken over God 'als degene, die op de heelheid van mens en wereld bedacht is'. Daarom beveel ik dit sympathieke en openhartige boek dan ook van harte bij u aan.