BESTELADRES

A taste of Iona

Deze film is in opdracht van de Nederlandse Iona Groep gemaakt door Quirine Lodder, Teun Kruijswijk Jansen en Wieger Siebenga (productie).

De film begint bij het Keltisch kruis van De Bilt, en laat zien dat de vroege connectie van het Keltisch christendom en de Lage Landen in het contact met de Iona Community een levendig vervolg kreeg. Quirine Lodder maakt de reis naar locaties in Glasgow (de bakermat van de Community) en Iona, een van de Inner Hebriden eilanden, en laat zien wat ‘Iona’ en de Community voor haar betekent. Interviews met Peter Millar, Pat Bennet en John Bell laten iets horen van de essenties van deze spiritualiteit. Deze vormen van verbondenheid tussen gelovigen onderling zijn juist nu een teken dat de ‘Brexit’ hier geen invloed op heeft.

In het tweede, Nederlandse, deel van de film wordt een beeld gegeven van de activiteiten van de Nederlandse Iona Groep, en wat voor impact deze betrokkenheid op het leven van haar Nederlandse leden en vrienden heeft.

De lengte van de film is ongeveer 45 minuten en de film is Engels ondertiteld waarmee de film op het ‘Continent’ voor een brede groep van geïnteresseerden in verschillende Europese landen de nodige informatie biedt.