BESTELADRES

Vieren

met teksten van de Wild Goose Resource Group

vertaling Roel Bosch.

Teksten van de Iona Community kom je op heel verschillende plaatsen tegen. De combinatie van beelden uit het leven van alledag en bijbelse taal, aards en hemels, met humor en kracht tegelijk, spreekt mensen aan.

Een nieuwe vertaling van de teksten van vijftien gebedsdiensten. Roel Bosch verzorgde deze, in samenspraak met velen die de teksten tussendoor beproefden.

Teksten

Uit Morgengebed F, met teksten ontleend aan de oude ‘Carmina Gadelica’, verzameld op de Schotse eilanden:

Heilige Geest, adem van God,
beweeg tussen ons door, vandaag!
Open ons voor de schoonheid van de aarde,
dat we haar dienaren zijn.
Open ons voor het wonder van het leven
dat we op iedere hoek een engel herkennen.
Open voor ons de voorraadschuur van uw genade,
en we zullen in Jezus naam leven als nieuwe mensen.
Amen.

Uit Avondgebed A, ‘Toen het nog heel stil was’:

Laten we bidden om een woord van God . . .
daar waar menselijke woorden onbetrouwbaar zijn geworden;
daar waar voortdurend de echo van die woorden klinkt:
‘Jij hoort er niet bij’,
‘Wees stil’,
‘Ik heb je niet langer nodig’
‘Je doet het ook nooit goed’;
daar waar de stem van de kerk was
als zoet en bitter water uit de zelfde bron,
tegelijk ‘welkom’ en ‘pas op’,
daar waar de stem van God gesmoord lijkt
of ondergedompeld in jargon.
Laten we bidden om een woord van God.

Uit viering van de tafel:

Ja gezegend is hij
die incognito onder ons geboren werd,
die opgroeide zonder voorrecht of aanzien,
die de weg naar de hemel zocht in de achterbuurten van deze wereld,
die de diepste waarheid vertelde in gewone taal,
die aanraakte en genas, zegende en verontrustte
zonder vrees of voorkeur,
die alomvattende liefde toonde
zonder voorwaarden vooraf,
die om dit alles gekruisigd werd, gestorven is en werd begraven,
die om dit alles en om ons allen weer opstond;
die, hoe hoog verheven ook,
aanwezig is bij ons, hier en nu.
Gezegend is hij in al zijn liefde en schoonheid.

Uit de dienst van gebed om heelwording en heil, A:

We komen samen in uw nabijheid, God,
in onze nood,
en de nood van de wereld nemen we met ons mee.
We komen bij u, want u komt in Jezus bij ons,
en u weet uit ervaring wat het is, te leven als mens.
We komen met ons geloof en met onze twijfels,
we komen met onze hoop en onze vrees.
We komen zoals we zijn, omdat u ons uitnodigde,
omdat u beloofde ons nooit de rug toe te keren.