Regiogroep Mid West

Regiogroep Midwest is ontstaan, toen de oorspronkelijke Ionagroep West Nederland zich opsplitste in regio Rotterdam en regio Midwest. Dit is al weer een jaar of acht geleden gebeurd. Midwest is wellicht een beetje vreemde naam. Het kerngebied is de driehoek Den Haag-Leiden-Alphen aan den Rijn, maar er zitten/zaten ook mensen uit Utrecht en Bussum en nu zelfs Almere in onze groep.

Zeven mensen

Op dit moment bestaat onze groep uit zeven mensen: Waltaut Stroh, Yna Visser, Mineke Kroes, Helco Mulder, Wilfried Foede, Ria Leerling en Anne van den Berg. Vorig jaar stopten Erna Treurniet en Jandirk Pronk uit Utrecht er helaas mee, omdat hun agenda het niet meer toeliet en een jaar eerder ook Barbara Heubeck. Ze blijven gelukkig wel op de achtergrond bij ons betrokken, maar we kijken uit naar nieuwe belangstellenden.

Bijeenkomsten

We komen ongeveer een keer per 4 – 6 weken bij elkaar. Steeds bij iemand thuis. Tijdens de zomer-maanden minder frequent. We sluiten het seizoen meestal af met een 'buitendag': een concert in de Abdijkerk van Den Haag, waar Jandirk met zijn koor optrad en picknicken op het strand van Scheveningen na. Dit seizoen begonnen we met een bezoek aan de 'stadsboerderij' van Helco in Alphen a/d Rijn (zie foto). Daarvoor hadden we gezamenlijke 'buitendagen' aan het eind van het seizoen met regio Rotterdam.

Stramien bijeenkomsten

Onze bijeenkomsten hebben een tamelijk vast stramien. We komen meestal op zondag bijeen, soms op zaterdag. We beginnen om 15 uur. Iemand heeft een liturgie samengesteld, met bekende Iona-onderdelen, maar ook eigen inbreng. We zingen altijd en steken altijd allemaal een kaarsje op voor iemand of iets waarvoor we aandacht vragen en willen bidden.

Meestal komt dan het thema of het te bespreken boek aan bod. Een of twee mensen hebben het voorbereid – met vragen of stellingen. We hebben ontdekt dat dat goed werkt. Het is prettig om iets te hebben waar je je een aantal keer intensief mee bezig kunt houden. Soms zelfs een heel jaar. Bijvoorbeeld het boek van Philip Newell 'Met een voet in het paradijs' over de levensloop van de mens van geboorte tot de dood.

Heel intensief was ook onze bespreking van 'Het boek van vergeving', in vier stappen naar harmonie met onszelf en de ander van Desmond en Mpho Tutu. Er staan ook duidelijke vragen en verwijzingen in hoe met deze heftige materie om te gaan. Het heeft ons allemaal diep geraakt, zeker ook omdat dit thema van vergeving en schuld bekennen ons in zekere zin allemaal betreft. Ook bespraken we 'Gebed als medicijn?!' Een verrassende kijk op voorbede van Bert Bakker. Bij dit kwetsbare thema is het goed om elkaar te kunnen vertrouwen. Dit geldt uiteraard ook voor het boek van vader en dochter Tutu. Ook al denk en geloof je verschillend over voorbede, we voelen ons door de verschillende zienswijzen en geloofsopvattingen over gebed en genezing toch verrijkt en we leren elkaar ook beter kennen in wat het geloof in deze voor ons betekent.

De komende tijd gaan we ons verdiepen in 'Heilige onrust' van Frits de Lange.
Daarnaast passeren er ook verschillende sociale en ethische thema’s die op dat moment actueel zijn. En last but not least: we hebben altijd een 'rondje' wel en wee. Soms kort, soms lang, afhankelijk van wat ons van het hart moet en willen delen.
We sluiten altijd af met een warme maaltijd, voorafgegaan door nog wat samen te zingen – liefst bij een piano - terwijl de gastvrouw of-heer de voorbereidingen treft.

Ruimte voor nieuwelingen

Het moge duidelijk zijn dat we inmiddels een hechte en bevriende groep zijn, maar zeker open staan voor aanwas.

Heb je belangstelling? Stuur een mail naar:
midwest@ionagroep.nl


Anne van den Berg