Zie ook een nieuw bericht uit de Grieshog

Regiogroep Noord Holland

". . hoe goed is het om echt samen te leven . ."

Een vast onderdeel van de bijeenkomsten in onze Regiogroep Noord-Holland is een korte gebedsdienst. Wij volgen de tekst uit de gebedskalender van de Ionagroep Nederland.
Bovenstaande regel is daaruit afkomstig.
Altijd als we deze woorden samen uitspreken voel ik de kracht ervan.
Tussen onze bijeenkomsten zien of spreken wij elkaar eigenlijk niet zo intensief. Maar het vertrouwen dat er is om geloof en leven te delen betekent voor mij echt samen leven.

Onze groep komt zo’n acht keer per jaar bij elkaar. Als iedereen er is, zijn we met negen personen. Iedereen krijgt de ruimte iets over zichzelf te vertellen. Daarna is het liturgisch moment dat we invullen met de tekst van de gebedsdienst uit de gebedskalender.

Om de beurt is iemand van ons de ‘voorganger’. Eén van ons bereidt het gesprek voor. Hij of zij heeft dan ook de leiding van de middag, bewaakt de tijd en de spreektijd.
In onze gesprekken putten we uit de rijke bronnen van de Iona Community. Ter voorbereiding is er altijd iets te lezen. Op dit moment verdiepen we ons in het boekje ‘Regel-maat’ van Kathy Galloway dat gaat over de leefregels waar leden van de Iona Community zich aan verbinden. Wij volgen die regels zelf niet zo nauwgezet en dat hoeft ook niet. Maar het geeft zinnige gespreksstof over hoe wij ons eigen geloof en leven vorm geven. Hoe ga je om met je geld en je tijd? Kom je toe aan gebed en bijbel? Het kan niet anders of daarbij komt ook ter sprake hoe we aan kijken tegen de wereld waarin we leven.
Wat speelt er? Wat vinden wij er van? Wat doen wij ermee? Grote vragen over politiek, gerechtigheid, vrede en duurzaamheid komen dan langs. We proberen het te vertalen naar de dagelijkse praktijk. In de loop van het jaar zullen we ons verder verdiepen in Keltisch Christelijke spiritualiteit.

Wij zijn geen besloten gezelschap. Mensen gaan en komen. In principe houden we twee keer per jaar een open bijeenkomst. Dan is er gelegenheid om kennis te maken en te kijken of het iets voor je is. Rond Columba-dag, 9 juni, bespreken we wie het volgende jaar weer mee doet en rekenen we voor dat jaar op elkaars betrokkenheid.

Naast praten en bidden is er veel meer te beleven. We houden van samen eten en we willen ook wel eens met elkaar op pad. Afgelopen seizoen hebben we afgesloten met een excursie naar de kerk van Schermerhorn. Daarna hebben we gevaren door de Eilandspolder.
Een gebouw met geschiedenis, een prachtige omgeving, mensen die zich betrokken voelen bij elkaar en de Iona beweging... dan voel je hoe goed het is om echt samen te leven.

Hanneke Ruitenbeek

Bericht uit Grieshog 56/2019