Regiogroep Noord-Holland:

thuis in stad, dorp en platteland

(uit Grieshog 56/2019)

  Oh how wonderful,
  how joyous it is
  when we dwell together
  in peace and unity.

  It is like a good meal,
  the satisfaction
  of a full belly.

  It is like hearty laughter,
  cleansing tears,
  knowing looks.

  It is like the freshness of the morning.
  It is like the comfort of nightfall.

  Here the Holy blesses,
  now and forever.

De stad

In januari waren we te gast in de Eltheto kerk in de Indische buurt in Amsterdam. Een aantal van ons is lid van deze gemeente. Tineke van der Kruk schreef in het Eltheto bulletin (april 2019) over het ontstaan van de Iona Community en zij vervolgt:

Tja, allemaal leuk en aardig maar wat is nu het verband met de Eltheto? Het verband is dat in Glasgow de 'gewone arbeider' de taal van de kerk niet meer verstond en die theologiestudenten die taal moesten leren door samen met de arbeiders te werken. Want volgens MacCleod was Jezus de timmerman - hij was dus eigenlijk een bouwvakker! - niet gekomen om filosofen en theologen van discussiestof te voorzien.
Hij was gekomen om te laten zien dat er een beter leven mogelijk is voor met name de armen, de mensen die niets hebben, de mensen aan de onderkant van de samenleving. Die hebben geen boodschap aan lange betogen, maar zoeken een plek waar ze mogen zijn, waar ze gezien worden, enfin, dat hoef ik allemaal niet uit te leggen. Een plek zoals ook de Eltheto altijd geweest is voor de buurt en nog steeds wil zijn.

We waren onder de indruk hoe deze kerkgemeenschap zich openstelt voor de buurt. Mensen kunnen er terecht voor ontmoeting, verdieping, ontspanning en hulpvragen. En wie al wandelend door de wijk de diversiteit in zich opneemt, armoede ziet, eenzaamheid vermoedt, ziet dat daar grote behoefte aan is.

Het dorp

Deze stadswijk verschilt enorm van de dorpen Castricum en Heiloo, waar een aantal van ons woont. Iemand noemde Heiloo ooit 'een wit, rijk ghetto'. Daar zit best wat in, al neemt de veelkleurigheid gelukkig wel toe. Maar ook relatief rijke dorpen kennen hun arme kant en ook daar zijn mensen met weinig geld en mogelijkheden. Daarnaast eisen vergrijzing en vereenzaming hun tol. Sommigen van ons zijn bezoekwerker in hun kerk. Anderen zijn meer politiek actief. Die verschillen zijn soms ook best spannend. Dat geldt bijvoorbeeld als we aan de praat raken over maatschappelijke onderwerpen zoals over klimaat en schepping. Welke keuzes maak je? Stap je nog een vliegtuig in? Eet je vlees? Het is soms heel concreet en dichtbij.

Hoe spreek je elkaar daar op aan?

Het platteland

En van onze groepsleden woont op het platteland met uitzicht op de Schermer. Daar komen we graag om te genieten van de ruimte en het uitzicht. Als afsluiting van het seizoen zijn we van daaruit de Eilandspolder ingetrokken. Als huiswerk hadden we nagedacht over een gedicht of tekst, te lezen in de buitenlucht en verbonden met de Schepping. Te midden van het groen, het geluid van vogels en het ruisende riet klinken de woorden anders dan binnen.

In de teksten overheerste de dankbaarheid aan de Schepper van al dit moois.

"Heerlijk is 't in veld en weiden,
als de gouden zon herrijst,
het voog'lenkoor uit duizend kelen
weer de grote schepper prijst!....."

Iemand las het lied 'Wie gaf de regenboog zijn kleuren? , uit 'Opstaan!'

En van Maria Vasalis:
Gezegend
de aarde
en de vergezichten
langs de weg van
leven

Vervolg

In de laatste ontmoeting voor de zomerstop bespreken we het volgende seizoen en stellen elkaar de vraag wie opnieuw mee doet. En van ons is verhuisd en heeft de groep verlaten. De andere tien gaan allemaal door. Er is ruimte voor een paar nieuwe leden. De bijeenkomsten duren ongeveer twee uur en zijn vaak op maandag of vrijdag(middag). Naast een korte viering en een rondje 'wel en wee' bespreken een deel van het boek dat we samen lezen. Op dit moment is dat 'Keltische Spiritualiteit' van Ian Bradley.

Welkom

Op vrijdagmiddag 27 september van 14.00 - 16.00 uur hebben we een open bijeenkomst in Egmond- Binnen.
Als je belangstelling hebt ben je van harte welkom.
Meld je aan en je ontvangt nadere gegevens.
Wie met openbaar vervoer komt, wordt afgehaald van nabijgelegen stations.

Hanneke Ruitenbeek,  072 8885550   noordholland@ionagroep.nl