Regiogroep Zutphen

Binnenkort beginnen wij aan een nieuw seizoen van bijeenkomsten. Er is goede hoop op uitbreiding van onze groep.
Sinds het ongeval van Brenda Pyle komen wij de ene maand bij haar in het verpleeghuis bijeen voor een viering en voor ontmoeting. Wij betrekken daar ook de pastor van het verpleeghuis bij door haar elke keer uit te nodigen. Ook haar eigen predikant, die van de Anglicaanse Kerk in Oost-Nederland, nodigen wij komend seizoen uit voor deze ontmoetingen. De bijeenkomsten van de regiogroep zijn immers geen vervanging voor betrokkenheid bij een eigen kerkelijke gemeente. Het is geen kerkje-spelen! Na de bijeenkomst in het verpleeghuis gaan we naar de woning van één van onze leden vlakbij.

De andere maand komen wij ‘gewoon’ samen bij een van de andere leden van de groep. Op deze manier blijft Brenda bij onze groep betrokken en wij bij haar. Tijdens deze bijeenkomsten hebben wij in het voorbije seizoen hoofdstukken besproken van Ian Bradley’s boek ‘Colonies of Heaven’.

Onze groep is divers van samenstelling en begint nu een echte groep te worden waar verbondenheid en betrokkenheid steeds vanzelfsprekender worden. Twee van ons waren daarom ook op 2 juni in Glasgow, waar Annie Benjamin werd gehallowed als member van de Iona Community

Gerard van der Brug