Regiogroep Zwolle

In iedere Grieshog vertelt een regiogroep over hun bijeenkomsten. Deze keer de jongste groep: Zwolle.

Wij zijn regiogroep Zwolle

Dit is het tweede seizoen dat we bezig zijn. Onze groep bestaat uit acht mensen: vijf uit Zwolle, één uit Deventer en twee uit Amersfoort. Sinds het ontstaan van de groep zijn er twee mensen gestopt en twee nieuwe mensen erbij gekomen.

Bijeenkomsten

We komen iedere vijf tot zes weken bij elkaar bij één van de Zwolse deelnemers. De inloop is vanaf 14:30, we beginnen om 15.00 uur en eindigen rond 19.00 uur. Bij de koffie/thee bespreken we hoe het met ons gaat. Dan is er een viering, die door één van de leden wordt voorbereid. Deze viering is in de traditie van Iona, dus teksten en liederen komen daar meestal vandaan. Ieder is vrij om eigen teksten of liederen te gebruiken.

Boek

Iedere bijeenkomst wordt er een hoofdstuk uit ‘In de traditie van Iona’ (herdruk van ‘Aanwezig onderweg’) voorbereid door één van de deelnemers. De uitwerking is zeer divers; er worden verschillende werkvormen gebruikt ter verdieping van het gelezene. Door dit boek te behandelen, raken we meer bewust van wat er zoal in de Iona-gemeenschap gebeurt en wat er van je verwacht wordt als je je meer op Iona gaat richten. Bij behandeling van het hoofdstuk over zintuigen afgelopen keer hebben we bv. geroken, geproefd, gekeken, geluisterd en maakten we 11-jes over zintuigen. Ieder kreeg een papiertje met één woord en moest daar twee woorden onder schrijven en de vorige regel omvouwen. De papiertjes werden doorgegeven en onder de twee woorden werden drie woorden geschreven. Zo werden na doorgeven drie woorden en later vier woorden en tot slot één woord toegevoegd. De resultaten waren zeer verrassend.

Verbonden
Samen twee
Voor elkaar zijn
Arm op je schouder
Troost

Inspiratie

Als afsluiting eten we met elkaar. Daarvoor brengt ieder wat mee voor de maaltijd. Het samen delen en eten is een mooie afsluiting van onze bijeenkomst. Voor mij is het een inspirerende groep. We zijn zeer divers: sommigen op Iona geweest, sommigen niet, sommigen lang met Iona bezig, sommigen nog maar pas. Maar met elkaar vormen we een groep die steeds hechter wordt en waar we elkaar respecteren zoals we zijn.

Karin Janze